Tipuri de personalitate

Descoperirea tipului de personalitate căruia îi aparținem conduce la descoperirea Sinelui sau Esenței noastre care este un proces îndelungat, dar mai întâi este o cale foarte sigură de acces la subconștientul nostru: ”ne dă posibilitatea de a ne înțelege rănile și recompensele pe care le așteptăm și ne arată ce putem face pentru a ne vindeca și transforma spiritual” (Don Richard Riso, Russ Hudson, Înțelepciunea Eneagramei).

Continue reading

Cum scăpăm de stres sau cum găsim liniștea interioară

Dacă vom data o căutare pe Wikipedia vom găsi următoarea definiție a stresului: ˝Stres sau stress, reprezintă simdromul de adaptare pe care individul îl realizează în urma agresiunilor mediului; ansamblu care cuprinde încordare, tensiune, constrângere, forță, solicitare.

Continue reading

De ce vă faceţi atâtea griji?

În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 24 „Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni: sau îl va urî pe unul şi îl va iubi pe celălalt, sau se va ataşa de unul şi-l va dispreţui pe celălalt. Nu puteţi sluji în acelaşi timp şi lui Dumnezeu şi mamonei. 25 De aceea vă spun: nu fiţi atât de îngrijoraţi pentru viaţa voastră că nu veţi avea ce mânca sau ce bea, nici pentru trupul vostru că nu veţi avea cu ce vă îmbrăca; oare nu valorează viaţa mai mult decât hrana şi trupul mai mult decât îmbrăcămintea? 26

Continue reading

Pledoarie pentru Creator

Titlul articolului meu este de fapt titlul unei cărţi, care îl are ca autor pe Lee Strobel. În timpul studiilor, Lee Strobel credea că Dumnezeu este o noţiune demodată, iar după ce a devenit jurnalist de succes la „Chicago Tribune” susţinea că ştiinţa a făcut ca ideea de Creator să fie irelevantă.

Continue reading

Gânduri despre prinţul Vladimir Ghika (II)

din Însemnări despre monseniorul Vladimir Ghika, Mia Frollo Sursa

      PE MONSENIORUL Ghika l-am cunoscut când în faţa lui Dumnezeu era numai prinţul Vladimir Ghika, cu barba blondă, figura fină şi aristocratică purta marca domnitorului, bunicul său şi o asemănare ciudată cu Carol Stuart pictat de Van Dyck şi păstrat în muzeul de la Luvru. L-am cunoscut împrejurul sorei Pucci , fondatoarea spitalului surorilor de caritate, „Sfântul Vincenţiu de Paul din Bucureşti”.

Continue reading

Călătorului îi stă bine cu drumul

Un grup de profesori de religie din Bacău şi câţiva copii (Patric este cel mai mare dintre ei), împreună cu Părintele Lucian Adam, Inspector zonal, am pornit în dimineaţa zilei de 15 iulie spre Predeal. Ca obiectiv principal al acestei călătorii ne-am propus să fie relaxarea, dar şi comuniunea şi înălţarea spirituală.

Continue reading