Mesajul îngerului Gabriel către Fecioara Maria

     Domnul nostru Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu a venit în lume la împlinirea timpurilor, adică după ce poporul ales Israel, a fost pregătit de către profeţi să înţeleagă intervenţiile lui Dumnezeu în lume pentru călăuzirea oamenilor. Lumea căzută în păcat după alungarea primilor oameni din paradis era dezorientată. Dar încă de la păcatul făcut de Adam şi Eva, Dumnezeu promite un Salvator. Acest Salvator a fost Fiul lui Dumnezeu Isus Cristos. Prin El Dumnezeu a vorbit definitiv omenirii.


     Cu aproximativ două mii de ani înainte, Dumnezeu începe pregătirea poporului Său, pentru venirea lui Isus Cristos în lume. Când s-a împlinit timpul Dumnezeu îl trimite pe îngerul Gabriel la Nazaret, la o fecioară numită Maria. Ea era logodită cu un bărbat numit Iosif, din casa lui David. Îngerul a intrat la ea şi i-a zis: “Bucură-te, o, plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată eşti tu între femei!” Maria s-a tulburat auzind această salutare. Îngerul i-a spus:” Nu te teme, Marie, pentru că ai aflat har la Dumnezeu. Vei zămisli şi vei naşte un fiu, pe care îl vei numi  Isus. Acesta va fi mare:  va fi numit Fiul Celui Preaînalt şi Domnul Dumnezeu îi va da tronul lui David, tatăl său; şi va domni peste casa lui Iacob pe veci, iar domnia lui nu va avea sfârşit”. Maria l-a întrebat pe înger: “Cum va fi aceasta, din moment ce nu cunosc bărbat?” Îngerul  i-a răspuns: Duhul Sfânt va veni asupra ta şi puterea Celui Preaînalt te va umbri; de aceea, Sfântul care se va naşte va fi numit Fiul lui Dumnezeu. Iată, Elisabeta, ruda ta, a zămislit şi ea un fiu la bătrâneţe şi aceasta este  luna a şasea pentru ea care era numită sterilă, pentru că la Dumnezeu nimic nu este imposibil”. Maria a răspuns: “Iată, slujitoarea Domnului: fie mie după cuvântul tău”. După care îngerul a plecat de la ea. Înainte de a locui împreună cu Iosif ,logodnicul ei, se aflase despre Maria că a zămislit de la Duhul Sfânt, de aceea Iosif se gândea să o lase în ascuns. Dar îngerul Domnului i-a apărut în vis  şi i-a spus: “Iosif, fiul lui David, nu te teme să o iei pe Maria, soţia ta, căci ceea ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Ea va naşte un fiu şi-I vei pune numele Isus, căci el va mântui poporul său de păcatele sale”. După ce s-a trezit din somn Iosif a luat-o la sine pe Maria, soţia sa.

     Maria a aflat de la înger că verişoara sa, Elisabeta va avea un fiu, de aceea a plecat îndată  la ea. Când a ajuns în casa verişoarei sale, Maria o salută. Când Elisabeta aude salutul Mariei, tresaltă în sânul ei pruncul şi ea exclamă cu voce tare: “Binecuvântată eşti tu între femei şi binecuvântat este rodul trupului tău. Şi de unde îmi este dată mie aceasta ca să vină mama Domnului meu la mine? Iată, când a ajuns salutul tău la urechile mele, a tresăltat de bucurie copilul în sânul meu. Fericită aceea care a crezut ca se vor împlini cele spuse de Domnul!”

     Maria a stat la verişoara sa Elisabeta trei luni, apoi s-a întors acasă la ea.

    Referinţe bibliografice: Mica Biblie – Iaşi: Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice, Bucureşti 2004

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Poți folosi aceste etichete și atribute HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>