Înălţarea lui Isus la cer

După învierea sa, Isus a rămas cu ucenicii săi pe pământ  încă patruzeci de zile. În acest timp el s-a arătat de mai multe ori apostolilor dovedindu-le că este cu adevărat viu, vorbind cu ei despre Împăraţia cerurilor. Isus s-a arătat şi altor oameni care l-au cunoscut, odată chiar la mai mult de cinci sute de persoane.

În ziua a patruzecea de la învierea sa, Isus s-a arătat la Ierusalim, celor unsprezece apostoli în timp ce stăteau la masă. El a mâncat cu ei ţi le-a poruncit să rămână la Ierusalim până când avea să-l trimită pe Duhul Sfânt asupra lor iar apoi să predice evanghelia iudeilor, samaritenilor şi tuturor celorlalte popoare până la marginile pământului. Isus le-a zis: „Mi s-a dat toată puterea în cer şi pe pământ; mergeţi în toată lumea şi predicaţi evanghelia la toată făptura. Cine va crede şi va fi botezat se va mântui; iar cine nu va crede va fi condamnat. Acestea sunt semnele care îi vor însoţi pe cei care cred: în numele meu vor alunga diavoli, vor vorbi limbi noi,  vor lua şerpi în mână şi dacă vor bea ceva aducător de moarte, nu le va dăuna. Îşi vor pune mâinile peste cei bolnavi şi ei se vor vindeca” (Mc 16, 15-18)

Faptele apostolilor ne relatează că apostolii l-au mai întrebat pe Isus dacă în acel timp va restaura împărăţia lui Israel. El l-ea răspuns: „Nu este treaba voastră să ştiţi vremurile sau soroacele; pe acestea Tatăl le-a păstrat sub autoritatea Sa. Însă, când va veni Duhul Sfânt asupra voastră, voi veţi primi o putere şi îmi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea şi Samaria, şi până la marginile pământului” (Fap 1, 7-8 ).

După acestea, Isus i-a dus pe apostoli pe Muntele Măslinilor, şi-a ridicat mâinile şi i-a binecuvântat. Pe când îi binecuvânta, Isus s-a despărţit de ei şi s-a înălţat la cer. Ei l-au adorat şi au privit la el până ce un nor l-a acoperit. Apoi doi îngeri le-a apărut  şi au zis: „Bărbaţi galileeni, pentru ce staţi aici privind spre cer? Acest Isus, care s-a înălţat de la voi la cer, aşa va veni, cum l-aţi văzut ridicându-se la cer”. Apostolii s-au întors de pe Muntele Măslinilor la Ierusalim, cu multă bucurie.

Referinţe bibliografice – Mica Biblie, Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice, Bucureşti, 2004

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Poți folosi aceste etichete și atribute HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>