Parabola Samariteanul milostiv

Noutatea pe care a adus-o Isus, prin învăţătura sa, este legea dragostei: Să-l iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău şi din tot cugetul tău iar pe aproapele ca pe tine însuţi. Partea a doua a acestei legi „să-l iubeşti pe aproapele ca pe tine însuţi” ne arată cât de mult trebuie să-l iubim pe aproapele nostru.

În timpul vieţii lui Isus, oamenii considerau că „aproapele” sunt doar cei care sunt rude între ei sau vecini, cu alte cuvinte cei foarte apropiaţi. Tot în acel timp, samaritenii erau consideraţi cei mai păcătoşi oameni, de aceea cei din neamul lui Isus, iudeii, nu-i luau în seamă. Isus spune parabola „Samariteanul milostiv” răspunzând astfel întrebării „Şi cine este aproapele meu” pusă de un învăţat al legii:

“Atunci Isus răspunse: Un om cobora de la Ierusalim la Ierihon, şi căzu pe mâna unor tâlhari, care, îl despuiară, îl rupseră în bătaie şi plecară, lăsându-l pe jumătate mort. Din întâmplare un preot cobora pe acelaşi drum; când îl văzu, dădu pe ocolite mai departe. Tot aşa şi un levit, când ajunse acolo şi văzu, trecu pe de lături. Dar un drumeţ Samaritean, când ajunse la el şi-l văzu, i se făcu milă. Se apropie de el şi îi legă rănile, turnând ulei şi vin pe ele; îl urcă pe animalul său, îl duse la un han şi-i purtă de grijă. Ziua următoare scoase doi dinari, îi dădu hangiului şi zise: “Poartă-i de grijă şi tot ce vei fi cheltuit îţi voi înapoia la întoarcerea mea.” După părerea ta, care din aceştia trei s-a dovedit aproapele celui ce căzuse pe mâna tâlharilor? El răspunse: “Cel ce a avut milă de el”. Atunci Isus îi zise: “Du-te de fă şi tu la el” (L 10, 29 – 37).

Pentru tine, pentru voi, cine este aproapele?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Poți folosi aceste etichete și atribute HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>