Ce trăieşti – falsa sau adevărata fericire ?

     Omenii caută neîncetat fericirea. Unii o găsesc, alţii nu. Dar ce este de fapt fericirea?

     Există o aşa zisă fericire aparentă sau falsă alcătuită din plăceri, bogăţii, distracţii. Cei care trăiesc o astfel de fericire aud în interiorul lor voci care strigă: „Gol, nelinişte, supărare”.   Exemplele pe care le întâlnim ne conduc la concluzia că bogăţia nu satisface omul – dacă omul caută fericirea numai  în bogăţie (un trai decent spre care aspiră majoriteatea  oamenilor nu trebuie considerat bogăţie).

     Faptul că bogăţia nu aduce fericirea este confirmat şi de faptul că în Statele Unite într-un singur an s-au sinucis 80 de milionari. Se vorbea la un moment dat de bogaţii – săraci adică oamenii bogaţi care nu au găsit fericirea dar şi despre bogaţii – bogaţi cei care fiind bogaţi din punct de vedere material au ştiut să găsescă şi adevărata fericire. Tot la fel se poate spune că există săraci – săraci, dar şi săraci – bogaţi.

     Mulţi confundă fericirea şi cu plăcerea de aceea cad pradă viciilor însă nu găsesc decât dezgust, boală, remuşcare, moarte prematură…ş.a.m.d.

     Alţii confundă fericirea cu distracţia fără control, dar care nu le aduce nici o mulţumire. Mulţi tineri simt un gol în viaţa lor pentru că sunt lipsiţi de un ideal. Am intâlnit o mamă care susţinea la orice pas că fetele ei trebuie doar să se distreze cât sunt tinere pentru că or avea timp când vor fi mature să muncească, să-şi facă un rost Şi pot spune că nu au nici un rost în viaţă acum la maturitate. Este vizibil golul din viaţa lor. Trebuie să învăţăm Unde se poate găsi fericirea.

     Celor fără un ideal le lipseşte satisfacţia datoriei împlinite sau sacrificiul pentru o cauză nobilă. Unii  caută să ascundă acest gol prin distracţii de tot felul sau prin râsul provocat de glume triviale sau prin agitaţie nestăpânită.

     Fericirea adevărată înseamnă densitatea de existenţă sau de viaţă. Densitatea de existenţă are mai multe trepte:

–          La nivelul cel mai de jos se află densitatea de existenţă a vieţii animalice, care se limitează la satisfacerea  instinctelor trupeşti;

–          Apoi pe o treaptă mai sus este existenţa umană care este incomparabil mai mare decât cea a animalului. Omul pe lângă trup este înzestrat cu suflet nemuritor, de natură divină, care are capacitatea de a percepe, de a poseda şi de a mări frumuseţea, adevărul, bunătatea, generozitatea. Este vorba aici de o densitate de existenţă estetică, intelectivă, afectivă, creatoare. Existenţa umană poate creşte în înălţime, profunzime şi extensie;

–          Urmează apoi, omul înălţat prin Har  la o exitenţă supranaturală care are posibilităţi de realizare şi de bucurie, într-un fel divin.  O ştim prin credinţă şi o simţim în momente de înflăcărare.

–          Pe o treaptă mult superioară, Dumnezeu are densitatea de existenţă infinită a cunoaşterii, a iubirii, a realizării şi a bucuriei.

     Unii oameni dispreţuiesc fericirea adevărată a acestei vieţi „densitatea de existenţă sau de viaţă” pentru că li se pare greu de obţinut, preferând fericirea falsă, egoistă., fericirea succesului aparent. Alţi oameni aleg fericirea adevărată a acestei vieţi pe care o cuceresc prin eroism, ceea ce este o adevărată măreţie.

     Referinţe bibliografice – Narciso Irala, Controlul cerebral şi emoţional, Manual practic de fericire şi sănătate.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Poți folosi aceste etichete și atribute HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>