Prima călătorie Sfântului Paul

     Paul petrece la Tars aproximativ trei sau patru ani aşteptând chemarea Domnului. Cel care îl scoate din această inactivitate este Barnaba, care vine la el şi îi spune: “Frate Saul, Cristos are nevoie de tine! Vino cu mine la Antiohia! Barnaba îi vorbeşte lui Paul despre triumful credinţei creştine printre păgâni. Astfel după o lungă aşteptare, Paul îşi găseşte cu adevărat scopul vieţii.

     Cei doi prieteni, Paul şi Barnaba, pornesc spre Antiohia unde vor rămâne un an întreg. În timpul şederii la Antiohia, Paul şi Barnaba vor învăţa o mulţime de oameni împreună cu alţi învăţători şi profeţi. Pe când ei învăţau, se rugau şi posteau, Duhul Sfânt le-a spus: “Puneţi-i deoparte, pentru mine, pe Barnaba şi pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat”. După ce s-au rugat împreună şi punând mâinile asupra lor i-au lăsat să plece.

     Paul şi Barnaba au plecat din Antiohia îndreptându-se spre Cipru. Ajungând în Cipru au mers în sinagogi pentru a predica Cuvântul Domnului. Pretutindeni se formau mici comunităţi creştine. Ei au străbătut toată insula până la Pafos. Proconsolul Sergius Paulus ascultându-i pe Paul şi pe Barnaba a crezut şi a devenit creştin.

     Din Cipru, Paul şi Barnaba au plecat în Asia Mică şi au ajuns la Antiohia Pisidiei. Paul a predicat acolo în sinagogă evreilor dar şi păgânilor temători de Dumnezeu, spunând că Isus este Mântuitorul lui Israel, argumetând cele spuse cu citate din Vechiul Testament. Conducătorii sinagogii priveau uimiţi, iar păgânii temători de Dumnezeu erau plini de entuziasm remarcând faptul că Paul nu făcea nici o diferenţă între ei şi evrei. Un grup de evrei au început să se certe între ei pe baza citatelor din Vechiul Testament. Când au ieşit afară cei doi misionari au fost rugaţi să le predice şi sâmbăta următoare.

     Pentru că cele spuse de Paul şi Barnaba au făcut vâlvă în oraş, în săptămâna care a urmat, ei au fost vizitaţi foarte des în locuinţa inchiriată, cerându-li-se lămuriri şi informaţii asupra întâlnirii dintre Paul şi Isus pe drumul Damascului.

     În sâmbăta următoare sinagoga era plină, cei mai mulţi fiind păgâni, dar şi mai mulţi rămăseseră afară. Conducătorii sinagogii erau uimiţi şi cu greu au acceptat ca cei doi să ia din nou cuvântul. Mai întâi a vorbit Barnaba care avea ceva impăciuitor şi atrăgător pe chipul său. Apoi ia cuvântul Paul care argumentează cele spuse folosind textul din profetul Isaia care se referea la poporul evreu şi mai ales la comunităţile de evrei aflate în alte ţări, care trebuiau să răspăndească credinţa în Dumnezeu la toate popoarele păgâne: “Ascultaţi, voi, ţărmurilor şi auziţi, voi, neamuri îndepărtate. Iahve îmi vorbeşte. E prea puţin ca tu să-mi fii slugă, ca să înalţi iar turnurile lui Iacob, mai bine vreu să te fac lumină pentru păgâni, pentru ca mântuirea să strălucească până la marginile pământului” (Is 49, 6). Apoi Paul arată că Planul de mântuire a lui Dumnezeu nu este valabil numai pentru evrei ci pentru popoarele întregului pământ. El arată că acum pentru mântuire este necesară credinţa în Isus şi nu apartenenţa după sânge la poporul ales, Israel. Paul continuă şi spune că Isus a venit să dărâme zidul despărţitor între evrei şi păgâni.Şefii sinagogii nu au mai suportat cele arătate de Paul şi în zgomotul strigăturilor şi fluierăturilor îl întrerup acuzăndu-l că este apostat. Paul plin de emoţie lăuntrică spune: “Vouă trebuia să vi se predice mai întâi cuvântul, dar pentru că voi vă socotiţi nevrednici de viaţa cea veşnică, iată că ne îndreptăm către păgâni”.

     Celor doi le-a fost interzisă intrarea în sinagogă, de aceea predicau în locuinţa lor, în case particulare, pe terasele de pe acoperişuri sau în aer liber. Comunitaea creştină creştea atât numeric dar şi ca teritoriu extinzându-se şi la sate. Cei care doreau să asculte cuvântul se adunau în fiecare seară în jurul lui Paul şi Barnaba, iar cei de la sate i-au rugat să meargă şi la ei.

     Ura evreilor creştea împotriva lui Paul şi Barnaba, de aceea au provocat o persecuţie, ceea ce i-a determinat să plece după un an şi ceva de la venirea în Antiohia Pisidiei. S-au oprit în cetăţile Licaoaniei – Listra şi Derbe şi în ţinutul din jur.
Pe când Paul predica la Listra , a văzut un om olog din naştere şi pentru că acesta avea credinţă i-a zis: “Ridică-te! Stai drept pe picioarele tale!” El s-a ridicat iar mulţimea a început să strige: “Zeii cu chip de om au coborât la noi!” Pe Barnaba l-au numit Jupiter, iar pe Paul, Mercur, pentru că el lua cuvântul şi vorbea către popor. Preotul de la templul lui Jupiter voia să le aducă jertfe împreună cu tot poporul dar Barnaba şi Paul şi-au rupt veşmintele spunând: “Oameni buni, de ce faceţi acestea! Şi noi suntem oameni simpli ca voi. Noi vă aducem vestea cea bună ca să vă întoarceţi de la faptele acestea fără sens, la Dumnezeul cel viu, care a făcut cerul, pământul şi marea şi toate căte sunt în ele”. Zicând acestea abia au oprit mulţimea ca să nu le aducă jertfe.

     Dar iudeii de la Antiohia Pisidiei şi de la Iconiu au venit după ei şi au aţâţat mulţimea iar pe Paul l-au bătut cu pietre târându-l afară din cetate, crezându-l mort. În timp ce ucenicii stăteau în jurul lui, el s-a ridicat, a intrat în cetate şi a doua zi a plecat împreună cu Barnaba la Derbe.

     Apoi s-au întors şi trecând prin oraşele unde predicaseră evanghelia, îi îndemnau pe credincioşi să rămână statornici în credinţă. Ei au hirotonit preoţi pentru fiecare Biserică şi după ce s-au rugat şi au postit i-au încredinţat Domnului şi s-au îndreptat spre Antiohia de unde veniseră.

Referinţe bibliografice: Joseph Holzner – Paul din Tars, Editura Sapienţia, 2002.

– Mica Biblie, Istoria sacră a Vechiului şi Noului Testament, Editura ARCB, Bucureşti 2004.

One thought on “Prima călătorie Sfântului Paul

  1. Pingback: BIBLIOTECI VESTITE (2) | Zinnaida

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Poți folosi aceste etichete și atribute HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>