A treia călătorie a Sfântului Paul

     

     Cea de-a treia călătorie a Sfântului Paul are loc între anii 54-58. Scopul acestei călătorii este de a întări în credinţă creştinii din comunităţile infinţate de el în Asia Mică. El vizitează comunităţile din Galaţia şi Frigia şi se opreşte la Efes. Va fi nevoit să părăsească Efesul după trei ani datorită răscoalei provocată împotriva sa de Demetrius, care se temea că nu-i vor mai fi cumpăraţi idolii făcuţi din argint, pentru că, foarte mulţi păgâni se converteau la creştinism.

Continue reading

A doua călătorie a Sfântului Paul

     Se presupune că Paul, mânat de un imbold,  a plecat în a doua călătorie în primăvara anului 49. De data aceasta va fi însoţit de Sila (Silvan) care era un tovarăş plăcut de călătorie, generos, credincios, capabil de orice sacrificiu şi îndepărtat de orice îngustime iudaică.  Sila era membru al Bisericii din Ierusalim şi stătuse mult timp alături de Petru.

Continue reading

Prima călătorie Sfântului Paul

     Paul petrece la Tars aproximativ trei sau patru ani aşteptând chemarea Domnului. Cel care îl scoate din această inactivitate este Barnaba, care vine la el şi îi spune: “Frate Saul, Cristos are nevoie de tine! Vino cu mine la Antiohia! Barnaba îi vorbeşte lui Paul despre triumful credinţei creştine printre păgâni. Astfel după o lungă aşteptare, Paul îşi găseşte cu adevărat scopul vieţii.

Continue reading