Părinţii educă copiii prin exemplul bun

Isus, Pedagogul Divin  învaţă oamenii, părinţii şi copiii, şi îi formează mai ales prin exemplul său. Isus a avut o viaţa ireproşabilă, toţi care l-au cunoscut recunosc acest lucru. Activitatea publică a lui Isus este caracterizată de câteva trăsături: acţiunile şi cuvintele sale sunt în acord, el se angajează total în acţiunile sale, dă mărturie sinceră, se dăruieşte total misiunii sale, nu a primit vreun reproş referitor la comportamentul său, iar în ceea ce priveşte viaţa morală, nu s-a constatat nici cea mai mică greşeală sau slăbiciune umană, viaţa lui Isus rămâne un exemplu de excepţie chiar dacă unii i-au negat divinitatea.

Continue reading

Arta părinţilor de a-şi educa copiii

Copiii ar trebui să fie pentru părinţi cea mai de preţ comoară. Copiii ar trebui să fie pentru părinţi, „raţiunea de a fi”.

A educa copiii este o artă pentru părinţi, pentru că, copiii sunt asemenea lutului care trebuie modelat de mâinile artistului.

„În ce constă arta părinţilor de a-şi educa copiii? Răspunsul l-am auzit deja în îndemnul apostolic al Sfântului Părinte papa Ioan Paul al II-lea, în Familiaris consortio: elementul cel mai radical în educaţia copilului este iubirea paternă şi maternă. Părinţilor le revine obligaţia de a crea în sânul familiei o atmosferă pătrunsă de iubire. Iubirea este mediul vital în care poate să crească frumos şi armonios un copil. Şi cum educaţia copilului trebuie să înceapă nu doar din momentul în care copilul e adus pe lume, ci din momentul în care copilul e conceput în sânul mamei, sânul matern deja trebuie să fie un mediu vital pătruns de iubire: iubirea e la fel de necesară ca şi lichidul amniotic pentru o dezvoltare normală fizică şi psihică a copilului.

Continue reading