Învierea Domnului, marea bucurie a tuturor creştinilor

CRISTOS A ÎNVIAT!

    

Domnul a înviat într-adevăr, alleluia. A Lui să fie slava şi puterea în vecii vecilor (Antifona de entrada de la Misa. Cfr Lc 24, 34).

     “Sâmbătă, pe înserat, Maria Magdalena şi Maria, mama Sfântului Iacob, împreună cu Salomeea au cumpărat arome ca să meargă să îmbălsămeze trupul mort al lui Isus. A doua zi, foarte dimineaţă, s-au dus la mormânt, încă de la răsăritul soarelui (Mc 16, 1-2). Dar, intrând, au rămas consternate, pentru că trupul Domnului nu era acolo. Un tânăr, îmbrăcat în alb, le-a zis: Nu vă temeţi! Ştiu că îl căutaţi pe Isus cel răstignit: non est hic, surrexit enim enim sicut dixit – Nu este aici, căci a înviat, precum a zis (Mt 28, 5).

Continue reading