Înălțarea Domnului

     Evanghelia după Luca ne arată că Isus le spune apostolilor să meargă la muntele Măslinilor, lângă Ierusalim, unde l-au întâlnit din nou pe maestrul și Domnul lor. Apostolii erau bucuroși și aveau credința că Isus este Mesia, ceea ce cu mai mult timp înainte păstraseră doar în inima lor.

Continue reading

Acesta este într-adevăr Profetul!

      „Când au auzit aceste cuvinte, unii din mulţime au spus: „Acesta este într-adevăr Profetul!” Alţii ziceau: „Acesta este Cristos!” Dar alţii spuneau: „Oare vine Cristos din Galileea? Nu a spus oare Scriptura: Cristos se trage din neamul lui David şi din Betleem, satul de unde era David?”  Aşadar, s-a făcut dezbinare în popor din cauza lui.  Unii dintre ei voiau să-l prindă, dar nimeni n-a pus mâna pe el.

Continue reading

Isus este cel care iartă în Sacramentul Penitenţei

      Femeie nu te-a condamnat nimeni? Ea i-a zis: „Nimeni, Doamne”. Isus i-a spus: „Nici eu nu te condamn; mergi, de acum să nu mai păcătuieşti” (Ioan 8,10-11). Dinaintea lui Isus a fost adusă o femeie adulteră. Au pus-o la mijloc, ne spune Evanghelia. Au umilit-o şi se gândeau s-o ucidă cu pietre, fără să mai stea pe gânduri, invocând Legea lui Moise: Tu, ce zici?, l-au întrebat, pe Isus, cărturarii şi fariseii cu rea credinţă, ispitindu-l, pentru a-L putea acuza după aceea. El însă îi va surprinde pe toţi, nespunând nimic: aplecându-se, scria cu degetul pe pământ.

Continue reading

Saul se converteşte, minunea de pe drumul Damascului

     După moartea Sfântului Ştefan, persecuţiile au început să crească în Biserica din Ierusalim. Iscoadele, paznicii templului, cei care aveau diferite puteri sau cei cu puteri depline, toţi se aflau la dispoziţia lui Saul. Au avut loc percheziţii la domicilii în toiul nopţii, mărturii smulse cu forţa, blasfemii împotriva lui Cristos. Pedepsele aplicate celor care erau prinşi erau torturile de la subsolul sinagogilor şi biciuirea cu treizeci şi nouă de lovituri. Închsorile deveniseră neîncăpătoare. Cine putea îşi lua familia şi se refugia la ţară. Dar nici acolo nu mai erau în siguranţă. Saul şi agenţii săi îi urmăreau pretutindeni. Cei care plecau din Ierusalim mergeau dintr-un loc în altul şi predicau vestea cea bună a Cuvantului lui Dumnezeu.

Continue reading