Prima călătorie Sfântului Paul

     Paul petrece la Tars aproximativ trei sau patru ani aşteptând chemarea Domnului. Cel care îl scoate din această inactivitate este Barnaba, care vine la el şi îi spune: “Frate Saul, Cristos are nevoie de tine! Vino cu mine la Antiohia! Barnaba îi vorbeşte lui Paul despre triumful credinţei creştine printre păgâni. Astfel după o lungă aşteptare, Paul îşi găseşte cu adevărat scopul vieţii.

Continue reading

Paul se reîntoarece la Damasc, Ierusalim şi Tars

     După o şedere de trei ani în pustiul Arabiei, Paul se reîntoarce la Damasc. Aici se schimbaseră o serie de lucruri de la plecarea sa. Împăratul roman hotărâse să dea autonomie tărilor din Orient iar administraţia Damascului a fost preluată de către arabii nabatei conduşi de regele Aretas de Petra. Nabatienii tolerau comunităţii evreieşti toate actele de violenţă care aveau loc pe motive religioase.

Continue reading

Paul meditează în pustiul Arabiei

     Din Damasc, Paul pleacă în Arabia pentru o perioadă de trei ani. El explică mai târziu în Scrisoarea către Galateni: „Nici n-am mers la Ierusalim. Eu m-am dus în Arabia” (Gal 1, 16-17). Nu avea ce căuta la Ierusalim, faptele sale ca prigonitor erau prea proaspete iar situaţia faţă de cei 12 apostoli era delicată. În acelaşi timp viaţa i-ar fi fost în pericol din cauza Sinedriului.

Continue reading

Saul se converteşte, minunea de pe drumul Damascului

     După moartea Sfântului Ştefan, persecuţiile au început să crească în Biserica din Ierusalim. Iscoadele, paznicii templului, cei care aveau diferite puteri sau cei cu puteri depline, toţi se aflau la dispoziţia lui Saul. Au avut loc percheziţii la domicilii în toiul nopţii, mărturii smulse cu forţa, blasfemii împotriva lui Cristos. Pedepsele aplicate celor care erau prinşi erau torturile de la subsolul sinagogilor şi biciuirea cu treizeci şi nouă de lovituri. Închsorile deveniseră neîncăpătoare. Cine putea îşi lua familia şi se refugia la ţară. Dar nici acolo nu mai erau în siguranţă. Saul şi agenţii săi îi urmăreau pretutindeni. Cei care plecau din Ierusalim mergeau dintr-un loc în altul şi predicau vestea cea bună a Cuvantului lui Dumnezeu.

Continue reading