Despre necurăţie şi despărţire

Isus care a venit să restaureze creaţia în puritatea de la început, în predica de pe munte interpretează în mod riguros planul lui Dumnezeu şi spune despre necurăţie: „Aţi auzit că s-a spus:<< Să nu comiţi adulter>>. Eu însă vă spun că oricine priveşte o femeie, dorind-o, a şi comis adulter cu ea în inima lui. Dacă ochiul tau drept te duce la păcat, scoate-l de la tine, căci este mai bine pentru tine să piară unul dintre membrele tale, decât să-ţi fie aruncat în gheenă tot trupul. Şi dacă mâna dreaptă te duce la păcat, taie-o şi arunc-o de la tine, pentru că este mai bine pentru tine să piară unul dintre membrele tale, decât tot trupul tău să ajungă în gheenă”(Mt 5, 27-30).  De asemenea, a arătat că legătura conjugală dintre bărbat şi femeie este indisolubilă, deoarece Dumnezeu însuşi a incheiat-o: „Ceea ce Dumnezeu a unit, omul să nu despartă” (Mt 19,6).

Continue reading