DARUL CUNOAȘTERII

     Darul cunoașterii ne face să înțelegem ce sunt lucrurile create, conform cu planul lui Dumnezeu asupra creației și înălțarea la ordinea supranaturală.

     „Făpturile sunt ca o urmă a trecerii lui Dumnezeu. Iar această urmă va dobândi măreția, puterea și înțelepciunea, precum și toate atributele Lui” (Sf. Ioan al Crucii), care sunt ca o oglindă ce reflectă splendoarea frumuseții, bunătății și puterii Lui…: Cerurile spun slava lui Dumnezeu și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor lui (Ps 19,1).

Continue reading

Darul inteligenței sau al înțelegerii

     „Sfântul Duh, prin intermediul darului inteligenței, face sufletul să pătrundă în multe feluri în profunzimile misterelor revelate. Într-o formă supranaturală și fără a cere nimic în schimb, el învață inima ce cuprind adevărurile cele mai profunde ale credinței. „Aidoma cuiva care fără să fi făcut nimic pentru asta – explică Sfânta Tereza – s-ar trezi că știe totul, fără a ști nici cum, nici de unde, că nu s-a străduit nici măcar să învețe buchiile. Această comparație arată ceva din acest dar spiritual, căci sufletul vede într-o clipă taina Sfintei Treimi și alte lucruri foarte înălțate, cu atâta limpezime, că nu există învățat cu care să nu se încumete el să vorbească despre toate astea”.

Continue reading

Privirea lui Isus şi căinţa lui Petru

Isus în casa lui Anna

Isus în faţa lui Caiafa         

     Domnul, maltratat, tocmai era scos în curte. Atunci, întorcându-se, l-a privit fix pe Petru (Lc 21, 61).  “privirile li s-au încrucişat. Petru ar fi vrut să lase capul în jos, dar nu şi-a putut lua ochii de la Acela pe care tocmai îl tăgăduise, căci cunoştea prea bine privirea Mântuitorului. Nu a putut nici acum rezista autorităţii şi puterii acelor ochi care îl chemaseră odinioară, nu putuse rezista privirii atât de blânde a Domnului în acea zi când, uitându-se la discipoli, afirmase: Iată pe fraţii şi surorile mele şi pe mama mea. Era aceeaşi privire care îl făcuse să tremure atunci când el, Simon, dorise să îndepărteze Crucea de drumul Domnului, aceeaşi privire, plină de milă, cu care-l întâmpinase Domnul pe tânărul acela atât de puţin desprins de cele lumeşti, îndemnându-l să îl urmeze, aceeaşi privire înnecată în lacrimi dinaintea mormântului lui Lazăr…! Cunoştea bine Petru privirile Domnului!

Continue reading

Crucea în lucrurile mărunte, de fiecare zi

      “Dacă vrea cineva să vină după mine, să renunţe la sine, să-şi ia crucea în fiecare zi şi să mă urmeze”(Luca 9, 23). Cu aceste cuvinte, Isus se adresează tuturor, vorbind de Crucea de fiecare zi. Sunt cuvinte ce se adresează tuturor oamenilor care doresc să-L urmeze, căci nu poate fi vorba de creştinism fără Cruce.

Continue reading

Dragoste de adevăr

     „Pentru a trăi o viaţă autentic omenească, trebuie să iubim mult adevărul, într-un anumit fel, un lucru sfânt ce trebuie tratat cu respect şi iubire. Adevărul este, uneori, atât de întunecat de păcat, de patimi şi de materialism, încât, dacă nu l-am iubi, nu l-am putea recunoaşte. Este aşa de uşor de acceptat minciuna, când vine în ajutorul laşităţii, a vanităţii, a senzualităţii, a falsului prestigiu…! Uneori cauza nesincerităţii este deşertăciunea, trufia, teama de rău.

Continue reading