Ce fel de om doresc să fiu-Avariţia

Ce fel de om doresc sa fiu

Una dintre cele mai edificatoare opere din literatura noastră care scoate în evidenţă avariţia este nuvela „ Hagi Tudose” scrisă de Barbu Delavrancea. Hagi Tudose moare numărându-şi banii după ce a dus o viaţă plină de lipsuri.

http://www.lecturirecenzate.ro/2010/09/28/hagi-tudose/

Continue reading

Ce fel de om doresc să fiu-Cumpătarea

Ce fel de om doresc să fiu

“Nici frumuseţea, nici banul nu face pe om fericit, ci numai înţelepciunea şi cumpătarea”, ne spune Clement Alexandrinul iar Benjamin Franklin ne spune: “Prima lecţie pe care o dai copilului tău să fie cumpătarea, a doua va fi ceea ce vei dori”. Putem continua cu multe citate ale oamenilor celebri din toate timpurile care au definit cumpătarea şi tragem concluzia că această virtute este foarte importantă pentru viaţa unui om.

Continue reading

Ce fel de om doresc să fiu – Lăcomia

Ce fel de om doresc să fiu

Pentru a arăta ce înseamnă lăcomia, Isus a spus parabola “Bogatul petrecăreţ şi Lazăr cel sărac”:
“Era un bogat care se îmbrăca în purpură şi în mătăsuri fine şi petrecea în fiecare zi cu mare fast, iar la poarta lui zăcea un sărac cu numele de Lazăr, plin de bube. El ar fi dorit să-şi astâmpere foamea cu ceea ce cădea de pe masa bogatului. Mai mult, veneau şi câinii să-i lingă bubele. A murit săracul şi a fost dus în sânul lui Abraham.

Continue reading

Ce fel de om doresc să fiu – Hărnicia

Ce fel de om doresc să fiu

Unei bătrâne în vârstă de 85 de ani i s-a luat un interviu cu ocazia zilei de naştere. Ziarista a întrebat-o ce sfat ar da persoanelor de vârsta ei.
„Păi, zice bătrâna, la vârsata noastră este foarte important să nu ne lăsăm; să ne folosim toate forţele. Dacă nu ele se ofilesc. E foarte important să fii alături de oameni şi, pe cât posibil, să-ţi câştigi existenţa făcând ceva. Asta e ceea ce ne menţine vioi şi sănătoşi”.
„Pot să vă întreb ce faceţi dumneavoastră pentru a vă câştiga existenţa la această vârstă?”, întreabă ziarista.
„Am grijă de o bătrână care locuieşte în cartierul meu”, a fost neaşteptatul şi frumosul răspuns.

Continue reading

Ce fel de om doresc să fiu – Lenea-i cucoană mare

Ce fel de om doresc să fiu

Cu toţii ştim că în lume există ţări care sunt bogate în resurse naturale şi ţări care sunt mai puţin bogate în resurse naturale.
Apare acum necesitatea unei întrebări: „De ce unele popoare care trăiesc în ţări bogate, cu resurse naturale, îşi duc viaţa în sărăcie, iar alte popoare din ţări care nu au bogăţii naturale trăiesc în prosperitate?………..Eh!

Continue reading

Ce fel de om doresc să fiu – Invidia

Ce fel de om doresc să fiu

Invidia este tristeţea egoistă provocată de binele altuia sau bucuria răutăcioasă simţită la vederea răului îndurat de alt om. Cu alte cuvinte, invidiosul nu numai că se întristează de binele aproapelui dar îi doreşte şi răul.
Invidia este păcat capital, un viciu ascuns. Ea este o tortură continuă, devorează inima unui om care se lasă dominat.
Invidia este cea mai cumplită formă de egoism, nu numai că îl închide pe om în egoismul său, ci îl face pe acest om să distrugă ceea ce el nu posedă sau ceea ce îl depăşeşte.

Continue reading

Ce fel de om doresc să fiu – Castitatea sau curăţia

Ce fel de om doresc să fiu

Castitatea sau curăţia este virtutea prin care omul domină şi controlează dorinţa sexuală. Castitatea este trăită prin feciorie înainte de căsătorie, iar după căsătorie printr-o viaţă conjugală morală ce respectă trupul şi viaţa.
În tradiţia creştină s-a afirmat că numai cu forţele proprii, un om nu poate să-şi păstreze şi să-şi cultive curăţia. Este necesară colaborarea cu Dumnezeu şi cu harul său.

Continue reading

Ce fel de om doresc să fiu – Desfrâul

Ce fel de om doresc să fiu

Desfrâul sau necurăţia constă în folosirea dezordonată a sexualităţii şi este viciul prin care omul îşi face din propriul trup un idol căruia îi aduce cult exclusiv.
Sexualitatea umană în sine este bună dacă este trăită conform legilor naturale lăsate de Dumnezeu. Ea este un dar al lui Dumnezeu şi un bun necesar pentru fiecare persoană. Ea trebuie stăpânită şi orânduită spre scopul ei: zămislirea şi naşterea copiilor, prin trăirea responsabilă a iubirii dintre soţi. Familia este singura justificare a relaţiilor sexuale: părinţii fiind colaboratorii lui Dumnezeu în transmiterea vieţii pe pământ.

Continue reading

Ce fel de om doresc să fiu – Blândeţea

Ce fel de om doresc să fiu

Blândeţea este o altă calitate a sufletului omenesc care se opune mâniei. Desigur modelul demn de urmat pentru orice om este Isus. El ne spune: „Învăţaţi de la mine căci sunt blând şi smerit cu inima”.
Blândeţea se afla în toată fiinţa lui Isus: pe chipul său, în mersul său, în comportamentul său, în mişcările şi gesturile sale, în modul de a trata persoanele, în intonaţia vocii.

Continue reading