Imnul dragostei

din Prima Scrisoare a Sfântului Paul către Corinteni, pe care a scris-o în cea de-a treia călătorie: 

     „Şi eu vă voi arăta o cale şi mai minunată. Dacă aş vorbi limbile oamenilor şi ale îngerilor, dar nu aş avea iubire, aş deveni o aramă sunătoare sau un chimval a zăngănitor.  Şi dacă aş avea darul profeţiei, şi dacă aş cunoaşte toate misterele şi toată ştiinţa, şi dacă aş avea toată credinţa aşa încât să mut munţii, dacă n-aş avea iubire, n-aş fi nimic.  Şi dacă toată averea mea aş da-o ca hrană săracilor, şi dacă mi-aş da trupul ca să fie ars b, dar n-aş avea iubire, nu mi-ar folosi la nimic.

Continue reading

Porunca iubirii sau a dragostei

În predica de pe munte Isus proclamă  legea iubirii sau a dragostei: „Aţî auzit că s-a spus:<<Să-l iubeşti pe aproapele tău>> şi să-l urăşti pe duşmanul tău. Eu însă vă spun: iubiţi-i pe duşmanii voştri şi rugaţi-vă pentru cei care vă persecută, ca să fiţi fii Tatălui vostru cel din ceruri, care face să răsară soarele său peste cei răi şi peste cei buni  şi să plouă peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi. Căci dacă îi iubiţi pe cei care va iubesc, ce răspltă aveţi? Oare nu fac acelaşi lucru şi vameşii? Şi dacă îi salutaţi numai pe fraţii voştri, ce lucru neobişnuit faceţi? Oare nu fac acelaşi lucru şi păgânii? Aşadar, fiţi desăvârşiţi precum Tatăl vostru ceresc este desăvârşit”(Mt 5,43-48).

Continue reading