Un strigăt de dreptate

     „Judecă-mă, Dumnezeule, apără-mi cauza…Tu eşti Dumnezeul tăriei mele” (Ps 43,1), ne rugăm astăzi.

     La o mare parte a omenirii se aude un puternic strigăt pentru o mai mare dreptate, pentru „o pace mai bine asigurată, în respect reciproc, între oameni şi între popoare” (Paul al VI –lea, Scrisoarea Apost. Octogesima adveniens, 14-V-1971). Această dorinţă de edificare a unei lumi mai bune, în care omul să se bucure de mai mult respect, deoarece a fost creat după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, este partea fundamentală a „foamei şi setei de dreptate” (Mt 5, 6) care trebuie să existe în inima creştinului.

Continue reading