A doua relatare a creaţiei

     „Când Domnul Dumnezeu a făcut pământul şi cerul, nu era pe pământ nicio plantă a câmpului şi nu răsărise iarbă pe câmpie, pentru că Domnul Dumnezeu nu dăduse încă ploaie pe pământ şi nu era încă nici un om care să lucreze pământul.
Un izvor ieşea din pământ şi uda toată faţa pământului. Domnul Dumnezeu l-a plăsmuit pe om din ţărâna pământului şi i-a suflat în nări suflare de viaţă şi omul a devenit fiinţă vie.
Domnul Dumnezeu a sădit o grădină în Eden, spre răsărit, şi l-a aşezat acolo pe omul pe care îl plăsmuise.

Continue reading

Consecinţele păcatului originar în lume

     „Întreaga creaţie a fost pusă în slujba omului, în cadrul ordinii stabilite de Creator.  Adam, prin trufia lui, a introdus păcatul în lume, rupând armonia creaţiei şi a omului însuşi. Ca urmare, inteligenţa s-a întunecat şi a putut cădea în greşeală, voinţa a slăbit, libertatea – necoruptă – de a iubi imediat binele s-a îmbolnăvit. Continue reading

Paul meditează în pustiul Arabiei

     Din Damasc, Paul pleacă în Arabia pentru o perioadă de trei ani. El explică mai târziu în Scrisoarea către Galateni: „Nici n-am mers la Ierusalim. Eu m-am dus în Arabia” (Gal 1, 16-17). Nu avea ce căuta la Ierusalim, faptele sale ca prigonitor erau prea proaspete iar situaţia faţă de cei 12 apostoli era delicată. În acelaşi timp viaţa i-ar fi fost în pericol din cauza Sinedriului.

Continue reading

Saul se converteşte, minunea de pe drumul Damascului

     După moartea Sfântului Ştefan, persecuţiile au început să crească în Biserica din Ierusalim. Iscoadele, paznicii templului, cei care aveau diferite puteri sau cei cu puteri depline, toţi se aflau la dispoziţia lui Saul. Au avut loc percheziţii la domicilii în toiul nopţii, mărturii smulse cu forţa, blasfemii împotriva lui Cristos. Pedepsele aplicate celor care erau prinşi erau torturile de la subsolul sinagogilor şi biciuirea cu treizeci şi nouă de lovituri. Închsorile deveniseră neîncăpătoare. Cine putea îşi lua familia şi se refugia la ţară. Dar nici acolo nu mai erau în siguranţă. Saul şi agenţii săi îi urmăreau pretutindeni. Cei care plecau din Ierusalim mergeau dintr-un loc în altul şi predicau vestea cea bună a Cuvantului lui Dumnezeu.

Continue reading

Saul participă la omorârea Sfântului Ştefan

     La început comunitatea creştină, Biserica, nu era autonomă, nu era despărţită de iudaism, nu avea un edificiu propriu de cult, de aceea primii creştini se adunau încă la sinagogile din Ierusalim. Aici domnea o credinţă mesianică nouă şi necunoscută până atunci, domnea o mare iubire frăţească, ce se exterioriza prin acele agape ale comunităţii şi mai ales prin cultul lui Isus.

Continue reading

Ţeluri mari

        Fiecare om a fost înzestrat de Dumnezeu cu daruri deosebite şi urmând cursul vieţii fiecare a urcat anumite trepte. Dar oricât ar fi urcat de sus un om trebuie să aibă în continuare ţinte înalte ştiind că Dumnezeu i-a dat putere pentru a junge unde este şi în acelaşi timp îl va ajuta să meargă mai departe, să ţintească mai sus. El, Dumnezeu face să se nască în om dorinţele cele bune şi îl ajută să le ducă la bun sfârşit.

Continue reading

Perla

   Auzim sau poate chiar am experimentat faptul că Dumnezeu este IUBIRE, că toţi oamenii pot fi părtaşi la iubirea sa. Cu toate acestea sunt momente în viaţa când omul îşi pune următoarele întrebări: De ce mi se întâmplă mie acest lucru? De ce nu reuşesc? De ce trebuie să renunţ tocmai eu? – fără a realiza că prin orice lucru care ni se întâmplă Dumnezeu vrea să ne transmită sau să ne dea ceva mult mai valoros.

Continue reading

Omul ajunge la cunoaşterea lui Dumnezeu prin gândire

      Privind minunăţiile şi frumuseţile naturii omul poate ajunge la concluzia existenţei lui Dumnezeu prin gândirea sa, cu raţiunea sa. Minunăţiile naturii ne arată că totul a fost gândit, calculat de o inteligenţă mult superioară omului, că toate acestea nu puteau să apară de la sine sau datorită unei întâmplări, toate vorbesc despre un Creator foarte inteligent pe care noi oamenii îl numim Dumnezeu.

Continue reading