Educaţia practică, în Sfânta Scriptură

Sfânta Scriptură ne vorbeşte despre educaţia practică. Sfănta Scriptură ne arată că primele deprinderi practice le învăţa copilul în mod normal de la mama sa, însă familiile bogate încredinţau educaţia copiilor lor guvernanţilor sau educatorilor: “Ionatan, fiul lui Saul avea un fiu olog de picioare, şi în vârsta de cinci ani, când a venit din Izrael vestea morţii lui Saul şi a lui Ionatan, doica lui l-a luat şi a fugit şi fiindcă se grăbea să fugă, a căzut şi a rămas olog; numele lui era Mefiboşet” ( 2Sam 4,4); “În Samaria erau şaptezeci de fii ai lui Ahab. Iehu a scris scrisori, şi le-a trimis la Samaria căpeteniilor din Izrael, bătrânilor, şi îngrijitorilor copiilor lui Ahab” ( 2Re 10,1). Pe măsură ce băieţii creşteau îşi ajutau tatăl la muncile agricole şi la păzirea turmelor, iar alţii îi învăţau meserie. Continue reading