A treia călătorie a Sfântului Paul

     

     Cea de-a treia călătorie a Sfântului Paul are loc între anii 54-58. Scopul acestei călătorii este de a întări în credinţă creştinii din comunităţile infinţate de el în Asia Mică. El vizitează comunităţile din Galaţia şi Frigia şi se opreşte la Efes. Va fi nevoit să părăsească Efesul după trei ani datorită răscoalei provocată împotriva sa de Demetrius, care se temea că nu-i vor mai fi cumpăraţi idolii făcuţi din argint, pentru că, foarte mulţi păgâni se converteau la creştinism.

Continue reading

Corul robilor evrei din Opera Nabucco


NABUCCO, VERDI, CORUL ROBILOR
Vezi mai multe video din muzica

În 1841 Giuseppe Verdi compune Opera Nabucco.  În actul II al acestei opere,  Corul robilor evrei,  scoate în evidenţă dorinţa de libertate a acestora.
Corul robilor evrei a fost şi este cântat de cei mai talentaţi artişti ai lumii.
Mai jos, în câteva rânduri, este prezentat şirul evenimentelor care s-au petrecut în timpul exilului babilonian.
În anul 606 iH. Nabucodonosor, regele Babilonului, năvăleşte în regatul lui Iuda, cucerind Ierusalimul, iar locuitorii de frunte ai acestuia vor fi duşi în exil.
Atunci, începe robia babiloniană pentru evrei, care va dura şaptezeci de ani. Nabucodonosor va asedia de trei ori Ierusalimul, templul a fost ars, oraşul distrus. Puţini evrei au rămas în ţara lor.

Continue reading