Intrarea triumfală a lui Isus în Ierusalim

     Isus se îndreaptă spre Ierusalim pentru sărbătorirea ultimului Paşti din viaţa sa pământească. Cu o seară înainte poposeşte în Betania, în casa prietenului său Lazăr şi a surorilor lui, Maria şi Marta. Aici s-au adunat mulţi dintre adepţii săi, unii din Galileea alţii locuitori ai Ierusalimului. Dis de dimineaţă Isus pleacă însoţit de această mulţime, iar pe drum i se alătură alţi oameni. Isus alege să călărească pe un măgar, care îi este adus din satul Betfaghe, de lîngă Ierusalim.

Continue reading

Isus plânge pentru Ierusalim

     După ce s-a apropiat, văzând cetatea, a plâns pentru ea,  zicând: „Dacă ai fi cunoscut în ziua aceasta calea spre pace! Acum însă este ascunsă pentru ochii tăi.  Căci vor veni peste tine zile când duşmanii tăi vor săpa tranşee în jurul tău, te vor încercui şi asedia din toate părţile, te vor face una cu pământul pe tine şi pe copiii tăi care sunt în tine şi nu vor lăsa din tine piatră peste piatră, pentru că nu ai cunoscut timpul vizitării tale” (Luca 19, 41- 44).

Continue reading

A treia călătorie a Sfântului Paul

     

     Cea de-a treia călătorie a Sfântului Paul are loc între anii 54-58. Scopul acestei călătorii este de a întări în credinţă creştinii din comunităţile infinţate de el în Asia Mică. El vizitează comunităţile din Galaţia şi Frigia şi se opreşte la Efes. Va fi nevoit să părăsească Efesul după trei ani datorită răscoalei provocată împotriva sa de Demetrius, care se temea că nu-i vor mai fi cumpăraţi idolii făcuţi din argint, pentru că, foarte mulţi păgâni se converteau la creştinism.

Continue reading

Paul se reîntoarece la Damasc, Ierusalim şi Tars

     După o şedere de trei ani în pustiul Arabiei, Paul se reîntoarce la Damasc. Aici se schimbaseră o serie de lucruri de la plecarea sa. Împăratul roman hotărâse să dea autonomie tărilor din Orient iar administraţia Damascului a fost preluată de către arabii nabatei conduşi de regele Aretas de Petra. Nabatienii tolerau comunităţii evreieşti toate actele de violenţă care aveau loc pe motive religioase.

Continue reading

Saul participă la omorârea Sfântului Ştefan

     La început comunitatea creştină, Biserica, nu era autonomă, nu era despărţită de iudaism, nu avea un edificiu propriu de cult, de aceea primii creştini se adunau încă la sinagogile din Ierusalim. Aici domnea o credinţă mesianică nouă şi necunoscută până atunci, domnea o mare iubire frăţească, ce se exterioriza prin acele agape ale comunităţii şi mai ales prin cultul lui Isus.

Continue reading

Saul, un aprig apărător al Legii

     Trecuseră zece ani de când Saul îşi terminase studiile la Ierusalim şi se întorsese la Tars. Nu se cunoaşte care au fost preocupările lui în acest timp petrecut în localitatea natală. Se poate presupune că a activat în sinagoga din Tars dar în acelaşi timp, pentru că în anumite momente îl vedem în legătură cu Sinedriul, autoritatea supremă din Ierusalim,  se poate presupune că ar fi fost însărcinat cu problemele evreilor elenişti din diaspora şi în acest caz fusese de mai multe ori la Ierusalim în acest timp.

Continue reading

Isus la doisprezece ani

Evanghelistul Luca ne relatează că era vremea Paştelui şi Isus mergea cu părinţii săi în pelerinajul anual la Templul din Ierusalim. Cu această ocazie el trebuia să se întâlnescă şi cu învăţătorii Legii pentru a-şi întregi educaţia religioasă şi să-şi testeze cunoştinţele răspunzând întrebărilor lor. Învăţătorii Legii erau oameni care aveau alte meserii, atunci când nu învăţau în Templu ca voluntari.

Continue reading

Isus la Cina cea de Taină

     Era sarbătoare, Paştele,  toţi bănuiau că este ultima sărbătoare. Pentru că tensiunile dintre Isus şi reprezentanţii Templului crescuseră se simţeau urmăriţi.  Isus  trimite doi ucenici, pe Petru şi Ioan,  pentru a pregăti masa de Paste, Seder, căreia creştinii îi vor spune Cina. Ei îl întreabă pe Isus unde doreşte să-I pregătească cina. Isus le răspunde: „Iată, când veţi intra în cetate, vă va ieşi înainte un om ducând un urcior cu apă; mergeţi după el în casa în care va intra şi spuneţi stăpânului casei: Învăţătorul îţi zice: „Unde este camera de oaspeţi în care să mănânc Paştele cu ucenicii Mei?”. Şi vă va arăta o cameră mare de sus, aşternută gata: acolo să pregătiţi Paştele” (Lc 22, 10-12).

Continue reading

Isus alungă vânzătorii din Templu

După intrarea glorioasă în Ierusalim, Isus se îndreptă către Templu.
Piaţa Necredincioşilor de la intrarea în Templului era ocupată de o mare mulţime de oameni care făceau multă gălăgie. Se auzeau în mod deosebit glasurile stridente ale zarafilor care ofereu moneda Templului cu care pelerinii vor putea plăti pentru răscumpărarea sufletului lor.

Continue reading

Isus intră în Ierusalim, Floriile


 

     Deşi ştia că în Ierusalim, autoritătile îl urăsc şi că i-au pus gând rău, Isus merge la Ierusalim. Nu era încă Pessah (Paştele), sărbătoarea ieşirii evreilor din Egipt, numită şi sărbătoarea azimilor (pâinile făcute din aluat nedospit, pentru că erau grăbiţi să părăsească Egiptul şi nu au mai avut timp să lase aluatul să dospească), dar şi sărbătoarea primăverii pentru că acum începe recoltarea orzului, dar la Ierusalim era adunată multă lume.

Continue reading