De ce vă faceţi atâtea griji?

În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 24 „Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni: sau îl va urî pe unul şi îl va iubi pe celălalt, sau se va ataşa de unul şi-l va dispreţui pe celălalt. Nu puteţi sluji în acelaşi timp şi lui Dumnezeu şi mamonei. 25 De aceea vă spun: nu fiţi atât de îngrijoraţi pentru viaţa voastră că nu veţi avea ce mânca sau ce bea, nici pentru trupul vostru că nu veţi avea cu ce vă îmbrăca; oare nu valorează viaţa mai mult decât hrana şi trupul mai mult decât îmbrăcămintea? 26

Continue reading

Isus vesteşte Împărăţia lui Dumnezeu

Principalul mesaj al învăţăturii lui Isus este Împărăţia lui Dumnezeu în care se profilează în mod indirect imaginea şi planul Tatălui. Prin Isus, Tatăl ceresc lucrează să instaureze împărăţia binelui.
Prin cuvintele sale Isus ne spune:” Împărăţia lui Dumnezeu este în mijlocul vostru”. Primirea împărătiei este oferită prin harul lui Isus celor care slujesc şi iubesc asemenea lui şi care vor să alcătuiască o familie a lui Dumnezeu.

Continue reading