Îngerii – Arhanghelul Mihail

Îngerii au fost creaţi pentru a îndeplini cu fidelitate ordinele lui Dumnezeu. La început toţi îngerii erau buni şi fericiţi. O parte dintre îngeri în frunte cu Lucifer, cel mai frumos dintre îngeri, au dorit să fie ca Dumnezeu, adică atotştiutori, calitate pe care o are numai Cel Preaînalt, şi s-au transformat în diavoli. Îngerii rămaşi fideli lui Dumnezeu sunt conduşi de voivodul lor, Arhanghelul Mihail. Sf. Arhanghel Mihail, al cărui nume înseamnă „cine este ca Dumnezeu?”, a condus armatele de îngeri care i-au aruncat pe Satana şi pe îngerii rebeli în iad.

Continue reading

Îngerii

Atunci când rostim crezul spunem: „Dumnezeu este Creatorul cerului şi al pământului, al tuturor celor văzute şi nevăzute”. Dumnezeu a creat un număr mare de duhuri nevăzute pe care le-a înzestrat cu multe daruri. Aceste duhuri sau spirite sunt îngerii. Cuvântul grecesc „anghelos” adică înger, nu este un nume care să arate natura, ci funcţia şi înseamnă trimis.

Continue reading