Către Mama lui Isus

     Adu-ţi aminte, o, preablândă Fecioară Marie, că nu s-a auzit niciodată să fi fost părăsit celce a alergat sub ocrotirea ta, cel ce a cerut ajutorul şi mijlocirea ta. Însufleţit(ă) de o astfel de încredere, alerg la tine, o, Maica Fecioara fecioarelor. La tine vin şi stau gemând înaintea ta  ca un păcătos.

Continue reading

Îngerii – Arhanghelul Gabriel

Îngerii sunt „spiritele trimise în misiune pentru binele acelora care trebuie să moştenească mântuirea” (Evr 1, 14).
Unul dintre îngerii trimişi în misiune a fost Arhanghelul Gabriel. Numele Gabriel înseamnă „Forţa lui Dumnezeu” şi este purtătorul Veştii celei bune: adică cea a Întrupării Fiului lui Dumnezeu. Tot arhanghelul Gabriel îl anunţă pe Zaharia despre naşterea lui Ioan Botezătorul, iar pe Sfânta Fecioară şi pe păstori despre naşterea Cristos. Sfântului Iosif, arhanghelul Gabriel îi dezvăluie misterul Maternităţii divine.

Continue reading

Mesajul îngerului Gabriel către Fecioara Maria

     Domnul nostru Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu a venit în lume la împlinirea timpurilor, adică după ce poporul ales Israel, a fost pregătit de către profeţi să înţeleagă intervenţiile lui Dumnezeu în lume pentru călăuzirea oamenilor. Lumea căzută în păcat după alungarea primilor oameni din paradis era dezorientată. Dar încă de la păcatul făcut de Adam şi Eva, Dumnezeu promite un Salvator. Acest Salvator a fost Fiul lui Dumnezeu Isus Cristos. Prin El Dumnezeu a vorbit definitiv omenirii.

Continue reading