Înălțarea Domnului

     Evanghelia după Luca ne arată că Isus le spune apostolilor să meargă la muntele Măslinilor, lângă Ierusalim, unde l-au întâlnit din nou pe maestrul și Domnul lor. Apostolii erau bucuroși și aveau credința că Isus este Mesia, ceea ce cu mai mult timp înainte păstraseră doar în inima lor.

Continue reading

Acesta este într-adevăr Profetul!

      „Când au auzit aceste cuvinte, unii din mulţime au spus: „Acesta este într-adevăr Profetul!” Alţii ziceau: „Acesta este Cristos!” Dar alţii spuneau: „Oare vine Cristos din Galileea? Nu a spus oare Scriptura: Cristos se trage din neamul lui David şi din Betleem, satul de unde era David?”  Aşadar, s-a făcut dezbinare în popor din cauza lui.  Unii dintre ei voiau să-l prindă, dar nimeni n-a pus mâna pe el.

Continue reading

Isus i se arată lui Toma

     Biblia ne relatează că în prima zi a săptămînii, adică în ziua Învierii sale, Isus, s-a arătat apostolilor săi, dintre aceștia lipsind Toma zis Geamănul. Dar după opt zile, Isus, se arată din nou apostolilor și Toma era cu ei:

     ”Însă Toma, unul dintre cei doisprezece, care se numea „Geamănul”, nu era cu ei când a venit Isus. Aşadar, ceilalţi discipoli i-au spus: „L-am văzut pe Domnul!” Dar el le-a zis: „Dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor şi nu-mi voi pune degetul în semnul cuielor şi nu-mi voi pune mâna în coasta lui, nu voi crede”.

Continue reading

Privirea lui Isus şi căinţa lui Petru

Isus în casa lui Anna

Isus în faţa lui Caiafa         

     Domnul, maltratat, tocmai era scos în curte. Atunci, întorcându-se, l-a privit fix pe Petru (Lc 21, 61).  “privirile li s-au încrucişat. Petru ar fi vrut să lase capul în jos, dar nu şi-a putut lua ochii de la Acela pe care tocmai îl tăgăduise, căci cunoştea prea bine privirea Mântuitorului. Nu a putut nici acum rezista autorităţii şi puterii acelor ochi care îl chemaseră odinioară, nu putuse rezista privirii atât de blânde a Domnului în acea zi când, uitându-se la discipoli, afirmase: Iată pe fraţii şi surorile mele şi pe mama mea. Era aceeaşi privire care îl făcuse să tremure atunci când el, Simon, dorise să îndepărteze Crucea de drumul Domnului, aceeaşi privire, plină de milă, cu care-l întâmpinase Domnul pe tânărul acela atât de puţin desprins de cele lumeşti, îndemnându-l să îl urmeze, aceeaşi privire înnecată în lacrimi dinaintea mormântului lui Lazăr…! Cunoştea bine Petru privirile Domnului!

Continue reading

Intrarea triumfală a lui Isus în Ierusalim

     Isus se îndreaptă spre Ierusalim pentru sărbătorirea ultimului Paşti din viaţa sa pământească. Cu o seară înainte poposeşte în Betania, în casa prietenului său Lazăr şi a surorilor lui, Maria şi Marta. Aici s-au adunat mulţi dintre adepţii săi, unii din Galileea alţii locuitori ai Ierusalimului. Dis de dimineaţă Isus pleacă însoţit de această mulţime, iar pe drum i se alătură alţi oameni. Isus alege să călărească pe un măgar, care îi este adus din satul Betfaghe, de lîngă Ierusalim.

Continue reading

Către Mama lui Isus

     Adu-ţi aminte, o, preablândă Fecioară Marie, că nu s-a auzit niciodată să fi fost părăsit celce a alergat sub ocrotirea ta, cel ce a cerut ajutorul şi mijlocirea ta. Însufleţit(ă) de o astfel de încredere, alerg la tine, o, Maica Fecioara fecioarelor. La tine vin şi stau gemând înaintea ta  ca un păcătos.

Continue reading

Isus plânge pentru Ierusalim

     După ce s-a apropiat, văzând cetatea, a plâns pentru ea,  zicând: „Dacă ai fi cunoscut în ziua aceasta calea spre pace! Acum însă este ascunsă pentru ochii tăi.  Căci vor veni peste tine zile când duşmanii tăi vor săpa tranşee în jurul tău, te vor încercui şi asedia din toate părţile, te vor face una cu pământul pe tine şi pe copiii tăi care sunt în tine şi nu vor lăsa din tine piatră peste piatră, pentru că nu ai cunoscut timpul vizitării tale” (Luca 19, 41- 44).

Continue reading

Isus Cristos ne-a mântuit şi ne-a eliberat de păcat

     A răscumpăra înseamnă a elibera prin intermediul unei răscumpărări. Răscumpărarea unui captiv înseamnă plătirea unei sume de bani, în scopul eliberării lui. Adevăr, adevăr vă spun – zice Isus – că oricine comite păcatul este sclavul păcatului (In 8, 34). Noi, ca urmare a păcatului originar, ne aflam ca într-o temniţă, eram sclavii păcatului şi ai diavolului şi nu puteam dobândi Cerul. Isus Cristos, Dumnezeu desăvârşit şi Om desăvârşit, a plătit răscumpărarea cu Sângele lui, vărsat pe Cruce. El a achitat astfel, cu supra de măsură, datoria contractată de Adam prin comiterea păcatului originar, precum şi datoria tuturor păcatelor personale săvârşite de oameni, până acum şi în viitor, până la sfârşitul timpurilor. Opera Mântuitorului nostru se numeşte Mântuire şi Eliberare, deoarece cu adevărat El ne-a dobândit libertatea de copii ai lui Dumnezeu (Cfr. Gal 4, 31).

Continue reading

Isus este cel care iartă în Sacramentul Penitenţei

      Femeie nu te-a condamnat nimeni? Ea i-a zis: „Nimeni, Doamne”. Isus i-a spus: „Nici eu nu te condamn; mergi, de acum să nu mai păcătuieşti” (Ioan 8,10-11). Dinaintea lui Isus a fost adusă o femeie adulteră. Au pus-o la mijloc, ne spune Evanghelia. Au umilit-o şi se gândeau s-o ucidă cu pietre, fără să mai stea pe gânduri, invocând Legea lui Moise: Tu, ce zici?, l-au întrebat, pe Isus, cărturarii şi fariseii cu rea credinţă, ispitindu-l, pentru a-L putea acuza după aceea. El însă îi va surprinde pe toţi, nespunând nimic: aplecându-se, scria cu degetul pe pământ.

Continue reading