Ce fel de om doresc să fiu – Castitatea sau curăţia

Ce fel de om doresc să fiu

Castitatea sau curăţia este virtutea prin care omul domină şi controlează dorinţa sexuală. Castitatea este trăită prin feciorie înainte de căsătorie, iar după căsătorie printr-o viaţă conjugală morală ce respectă trupul şi viaţa.
În tradiţia creştină s-a afirmat că numai cu forţele proprii, un om nu poate să-şi păstreze şi să-şi cultive curăţia. Este necesară colaborarea cu Dumnezeu şi cu harul său.

Continue reading

Ce fel de om doresc să fiu – Desfrâul

Ce fel de om doresc să fiu

Desfrâul sau necurăţia constă în folosirea dezordonată a sexualităţii şi este viciul prin care omul îşi face din propriul trup un idol căruia îi aduce cult exclusiv.
Sexualitatea umană în sine este bună dacă este trăită conform legilor naturale lăsate de Dumnezeu. Ea este un dar al lui Dumnezeu şi un bun necesar pentru fiecare persoană. Ea trebuie stăpânită şi orânduită spre scopul ei: zămislirea şi naşterea copiilor, prin trăirea responsabilă a iubirii dintre soţi. Familia este singura justificare a relaţiilor sexuale: părinţii fiind colaboratorii lui Dumnezeu în transmiterea vieţii pe pământ.

Continue reading

Ce fel de om doresc să fiu – Blândeţea

Ce fel de om doresc să fiu

Blândeţea este o altă calitate a sufletului omenesc care se opune mâniei. Desigur modelul demn de urmat pentru orice om este Isus. El ne spune: „Învăţaţi de la mine căci sunt blând şi smerit cu inima”.
Blândeţea se afla în toată fiinţa lui Isus: pe chipul său, în mersul său, în comportamentul său, în mişcările şi gesturile sale, în modul de a trata persoanele, în intonaţia vocii.

Continue reading

Ce fel de om doresc să fiu – Stăpânirea de sine

Ce fel de om doresc să fiu

În funcţie de temperament fiecare om are anumite momente de mânie şi supărare. Pentru a înlătura aceste defecte este necesară stăpânirea de sine.
Un om puternic , stăpân pe sine, este acela care duce lupta cu sine şi care se supune autocontrolului în mod permanent. Dumnezeu îl numeşte pe acest om, adevăratul erou: „Cel care îşi ţine în frâu mânia preţuieşte mai mult decât un viteaz şi cine este stăpân pe el însuşi preţuieşte mai mult decât cel care cucereşte cetăţi” (Prov 16, 32).

Continue reading

Ce fel de om doresc să fiu – Mânia

Ce fel de om doresc să fiu

Mânia este un defect al sufletului care întunecă judecata şi îl determină pe om să acţioneze orbeşte, iraţional.
În Predica de pe munte, dorind să perfecţioneze porunca „Să nu ucizi”, Isus condamnă mânia: „Oricine se mânie pe fratele său, va cădea sub pedeapsa judecăţii” (Mt 5, 21-22).

Continue reading

Ce fel de om doresc să fiu – Mândria

Preadolescentul, adolescentul dar şi adultul îşi pune deseori întrebări cu privire la persoana sa, în scopul găsirii unor răspunsuri, pentru perfecţionarea personalităţii sale.
Fiecare om trebuie să se cunoască în primul rând pe sine, pentru a se perfecţiona din punct de vedere spiritual. De aceea trebuie să ştie care sunt posibilele defecte şi calităţi ale sufletului uman.

Continue reading