A doua relatare a creaţiei

     „Când Domnul Dumnezeu a făcut pământul şi cerul, nu era pe pământ nicio plantă a câmpului şi nu răsărise iarbă pe câmpie, pentru că Domnul Dumnezeu nu dăduse încă ploaie pe pământ şi nu era încă nici un om care să lucreze pământul.
Un izvor ieşea din pământ şi uda toată faţa pământului. Domnul Dumnezeu l-a plăsmuit pe om din ţărâna pământului şi i-a suflat în nări suflare de viaţă şi omul a devenit fiinţă vie.
Domnul Dumnezeu a sădit o grădină în Eden, spre răsărit, şi l-a aşezat acolo pe omul pe care îl plăsmuise.

Continue reading

Omul ajunge la cunoaşterea lui Dumnezeu prin gândire

      Privind minunăţiile şi frumuseţile naturii omul poate ajunge la concluzia existenţei lui Dumnezeu prin gândirea sa, cu raţiunea sa. Minunăţiile naturii ne arată că totul a fost gândit, calculat de o inteligenţă mult superioară omului, că toate acestea nu puteau să apară de la sine sau datorită unei întâmplări, toate vorbesc despre un Creator foarte inteligent pe care noi oamenii îl numim Dumnezeu.

Continue reading

Ce trăieşti – falsa sau adevărata fericire ?

     Omenii caută neîncetat fericirea. Unii o găsesc, alţii nu. Dar ce este de fapt fericirea?

     Există o aşa zisă fericire aparentă sau falsă alcătuită din plăceri, bogăţii, distracţii. Cei care trăiesc o astfel de fericire aud în interiorul lor voci care strigă: „Gol, nelinişte, supărare”.   Exemplele pe care le întâlnim ne conduc la concluzia că bogăţia nu satisface omul – dacă omul caută fericirea numai  în bogăţie (un trai decent spre care aspiră majoriteatea  oamenilor nu trebuie considerat bogăţie).

Continue reading

Ce este omul?

        Auzim deseori întrebarea: Ce este omul?
Dacă fiecare se analizează pe sine ajunge la concluzia că el, omul, are un trup cu care experimentează diferite senzaţii corporale. El, omul nu este trupul său deşi face diverse exprienţe cu trupul său. Atât trupul cât şi mintea omului nu sunt decât nişte instrumente. Eul omului este ceva mai presus decăt trupul şi mintea sa. Eul nu poate fi de exemplu obosit, obosit este trupul, iar a spune „sunt obosit” este oarecum impropriu pentru că obosit este trupul care transmite eului o stare de oboseală. Omul nu trebuie să se identifice deci cu propriul său trup. Se spune că dacă cineva are febră, pentru o vindecare rapidă, este mai bine să spună „am gripă” decât „sunt gripat”.

Continue reading

Ce frumos e omul

Dintre toate creaţiile lui Dumnezeu, omul este cea mai minunată şi distinsă creatură. Cu toate acestea omul creat de Dumnezeu nu este perfect, el nu se naşte desăvârşit dar poate urca trepte spre desăvârşire.
Omul nu se naşte cu sufletul împlinit, ci trebuie să şi-l perfecţioneze în fiecare zi. El poate să acorde prioritate umanului asupra animalului, să dobândească stăpânire de sine deplină şi să colaboreze cu Dumnezeu în întreaga sa activitate. Pentru a fi frumos, omul trebuie să devină integru.

Continue reading

Ce fel de om doresc să fiu – Mândria

Preadolescentul, adolescentul dar şi adultul îşi pune deseori întrebări cu privire la persoana sa, în scopul găsirii unor răspunsuri, pentru perfecţionarea personalităţii sale.
Fiecare om trebuie să se cunoască în primul rând pe sine, pentru a se perfecţiona din punct de vedere spiritual. De aceea trebuie să ştie care sunt posibilele defecte şi calităţi ale sufletului uman.

Continue reading