La revedere în paradis (1)


Se cunoaşte faptul că Sfântul Părinte Papa Ioan Paul al II lea era plin de compasiune faţă de toţi cei aflaţi în suferinţă, gata să ajute aproapele, chiar şi atunci când trebuia să conducă pe cineva la întâlnirea cu Dumnezeu.
Arturo Mari a fost fotograful Sfântului Părinte Papa Ioan Paul al II lea, în acelaşi timp, martor ocular la multe întâlniri pe care le-a avut Sfântul Părinte.

Continue reading

Prietenul lui Isus, Papa Ioan Paul al II lea a avut rădăcini româneşti


A avut Papa Ioan Paul al II lea origini româneşti?
Scriitorul român, N. Mareş afirmă în cartea „PAPA IOAN PAUL AL II-LEA ŞI ROMÂNIA” apărută în anul 2000, că Papa Ioan Paul al II lea a avut rădăcini româneşti. Domnia sa spune că, descendenţa valahă a lui Karol Wojtyla ar fi fost stabilită de cercetătorii polonezi. Aceştia susţin că, păstorii români din nord vestul Transilvaniei şi din nordul Moldovei s-au stabilit în peste 500 de localităţi de pe teritoriul polonez, datorită fenomenului transhumanţei, timp de trei secole. În aceste localităţi funcţionau legile valahe.

Continue reading