A treia călătorie a Sfântului Paul

     

     Cea de-a treia călătorie a Sfântului Paul are loc între anii 54-58. Scopul acestei călătorii este de a întări în credinţă creştinii din comunităţile infinţate de el în Asia Mică. El vizitează comunităţile din Galaţia şi Frigia şi se opreşte la Efes. Va fi nevoit să părăsească Efesul după trei ani datorită răscoalei provocată împotriva sa de Demetrius, care se temea că nu-i vor mai fi cumpăraţi idolii făcuţi din argint, pentru că, foarte mulţi păgâni se converteau la creştinism.

Continue reading

Ce, cât, cum şi cui dăruim!?

     În „Dex online”, verbul “a dărui” este explicat astfel: 1. Tranz. a da în dar ceva cuiva; a face cuiva un dar; a cinsti pe cineva cu ceva. ♦ A înzestra pe cineva cu ceva; a dota. 2. Tranz. A da, a acorda. 3. Tranz. și refl. A (se) consacra, a (se) dedica (unei idei, unui scop).

Continue reading

A doua călătorie a Sfântului Paul

     Se presupune că Paul, mânat de un imbold,  a plecat în a doua călătorie în primăvara anului 49. De data aceasta va fi însoţit de Sila (Silvan) care era un tovarăş plăcut de călătorie, generos, credincios, capabil de orice sacrificiu şi îndepărtat de orice îngustime iudaică.  Sila era membru al Bisericii din Ierusalim şi stătuse mult timp alături de Petru.

Continue reading

Prima călătorie Sfântului Paul

     Paul petrece la Tars aproximativ trei sau patru ani aşteptând chemarea Domnului. Cel care îl scoate din această inactivitate este Barnaba, care vine la el şi îi spune: “Frate Saul, Cristos are nevoie de tine! Vino cu mine la Antiohia! Barnaba îi vorbeşte lui Paul despre triumful credinţei creştine printre păgâni. Astfel după o lungă aşteptare, Paul îşi găseşte cu adevărat scopul vieţii.

Continue reading

Paul se reîntoarece la Damasc, Ierusalim şi Tars

     După o şedere de trei ani în pustiul Arabiei, Paul se reîntoarce la Damasc. Aici se schimbaseră o serie de lucruri de la plecarea sa. Împăratul roman hotărâse să dea autonomie tărilor din Orient iar administraţia Damascului a fost preluată de către arabii nabatei conduşi de regele Aretas de Petra. Nabatienii tolerau comunităţii evreieşti toate actele de violenţă care aveau loc pe motive religioase.

Continue reading

Paul meditează în pustiul Arabiei

     Din Damasc, Paul pleacă în Arabia pentru o perioadă de trei ani. El explică mai târziu în Scrisoarea către Galateni: „Nici n-am mers la Ierusalim. Eu m-am dus în Arabia” (Gal 1, 16-17). Nu avea ce căuta la Ierusalim, faptele sale ca prigonitor erau prea proaspete iar situaţia faţă de cei 12 apostoli era delicată. În acelaşi timp viaţa i-ar fi fost în pericol din cauza Sinedriului.

Continue reading

Saul din Tars

     Saul din Tars a fost un evreu sau creştinul Paul, Apostulul Paul – apostol al păgânilor, cel despre care Isus va spune că “este un vas pe care mi l-am ales ca să poarte numele meu înaintea popoarelor”.

     Saul a fost un intelectual iscusit care a reprezentat două lumi diferite: lumea ebraică şi cea a Imperiului Roman. Numele Saul arată că este reprezentantul lumii ebraice iar cel de Paul îl face reprezentantul lumii romane. Saul din Tars a fost fariseu prin naştere, prin adopţie un roman şi un apostol prin convertire și prin misiune primită direct de la Cristos.

Continue reading