Prima călătorie Sfântului Paul

     Paul petrece la Tars aproximativ trei sau patru ani aşteptând chemarea Domnului. Cel care îl scoate din această inactivitate este Barnaba, care vine la el şi îi spune: “Frate Saul, Cristos are nevoie de tine! Vino cu mine la Antiohia! Barnaba îi vorbeşte lui Paul despre triumful credinţei creştine printre păgâni. Astfel după o lungă aşteptare, Paul îşi găseşte cu adevărat scopul vieţii.

Continue reading