Ce mai înseamnă – Să nu furi

„Să nu furi”! Această lege din Decalog interzice orice pagubă provocată proprietăţii comune sau private.
Proprietatea comună reprezintă întreg pamântul şi resursele lui pe care Dumnezeu le-a creat şi apoi le-a încredinţat întregii omeniri. Rezultă de aici că omul nu este proprietarul ci este doar administratorul bunurilor create de Dumnezeu.

Continue reading