Ce îi dăruim Pruncului Isus?

     Atunci când Fecioara Maria l-a născut la Betleem pe Pruncul Isus, regele Irod a fost foarte supărat. El aflase de la magi că s-a născut Pruncul Isus, care este Mare Rege, Regele Universului. La această veste Irod a devenit foarte invidios şi furios, de aceea, văzând că magii nu au mai trecut pe la el, a pus la cale un plan prin care să omoare toţi copiii mai mici de doi ani, din Betleem, pentru ca printre ei să îl omoare şi pe Pruncul Isus.

continuare

Continue reading

De ce boul şi măgarul?

      În icoanele care ne înfăţişează Naşterea Domnului nostru Isus Cristos, se observă  lângă ieslea sa, un bou şi un măgar. O legendă spune că, atunci când Iosif şi Maria se îndreptau spre Betleem pentru a se înscrie pe listă pentru recensământul comandat de împăratul roman Augustus, un înger al Domnului a plecat să găsească  nişte animale care să o ajute pe Sfânta Fecioară când va naşte Pruncuşorul, ştiind că oamenii nu o vor ajuta.

continuare

Naşterea Domnului, Crăciunul

     „În anul 5199 – cinci mii una sută nouăzeci şi nouă – de la crearea lumii, când întru început Dumnezeu a creat cerul şi pământul; în anul 2957 – două mii nouă sute cincizeci şi şapte – de la potop; în anul 2015 – două mii cincisprezece – de la naşterea lui Avraam, în anul 1510 – una mie cinci sute zece – de la Moise şi de la ieşirea din Egipt a poporului Israel; în anul 1032 – una mie treizeci şi doi – de la ungerea lui David ca Rege; în a şaizeci şi cincea săptămână după profeţia lui Daniel; în Olimpiada (194) – una sută nouăzeci şi patru; în anul 752 – şapte sute cincizeci şi doi – de la zidirea Romei; în anul 42 – patruzeci şi doi – al domniei împăratului Octavian August, pe când întreg Pământul era în pace, în a şasea perioadă a lumii, Isus Cristos, Dumnezeu din veşnicie şi Fiu al Tatălui veşnic, voind să consacre lumea prin venirea sa, zămislit fiind de la Duhul Sfânt, după trecerea a nouă luni de la zămislire…în Betleemul Iudeii se naşte din Maria Fecioara El, care s-a făcut Om”- notează Martirologiul roman.

Continue reading

Un dar pentru Pruncul Isus

     Atunci când Fecioara Maria l-a născut la Betleem pe Pruncul Isus, regele Irod a fost foarte supărat. El aflase de la magi că s-a născut Pruncul Isus, care este Mare Rege, Regele Universului. La această veste Irod a devenit foarte invidios şi furios, de aceea, văzând că magii nu au mai trecut pe la el, a pus la cale un plan prin care să omoare toţi copiii mai mici de doi ani, din Betleem, pentru ca printre ei să îl omoare şi pe Pruncul Isus.

     Soldaţii lui Irod intrau din casă în casă în Betleem şi aduceau multă durere în familiile care aveau nou născuţi.

      Un înger al Domnului îi înştiinţase pe Iosif şi Maria să plece cu Pruncul Isus spre Egipt, pentru a se evita cele puse la cale de către Irod. Iosif şi Maria împreună cu Pruncul Isus au plecat la drum şi au mers o zi întreagă fără a se odihni iar seara erau foarte obosiţi şi au căutat un adăpost pentru că era şi foarte frig. Au intrat într-o grotă pe care au găsit-o în calea lor şi stăteau strânşi într-un colţ pentru a se încălzi. Nu puteau aprinde focul pentru că se auzeu din când în când tropote de cai şi astfel ar fi fost descoperiţi.

Continue reading

Boul şi măgarul la ieslea Pruncului Isus


 

     În icoanele care ne înfăţişează Naşterea Domnului nostru Isus Cristos, se observă  lângă ieslea sa, un bou şi un măgar. O legendă spune că, atunci când Iosif şi Maria se îndreptau spre Betleem pentru a se înscrie pe listă pentru recensământul comandat de împăratul roman Augustus, un înger al Domnului a plecat să găsească  nişte animale care să o ajute pe Sfânta Fecioară când va naşte Pruncuşorul, ştiind că oamenii nu o vor ajuta.

Continue reading