Ce trăieşti – falsa sau adevărata fericire ?

     Omenii caută neîncetat fericirea. Unii o găsesc, alţii nu. Dar ce este de fapt fericirea?

     Există o aşa zisă fericire aparentă sau falsă alcătuită din plăceri, bogăţii, distracţii. Cei care trăiesc o astfel de fericire aud în interiorul lor voci care strigă: „Gol, nelinişte, supărare”.   Exemplele pe care le întâlnim ne conduc la concluzia că bogăţia nu satisface omul – dacă omul caută fericirea numai  în bogăţie (un trai decent spre care aspiră majoriteatea  oamenilor nu trebuie considerat bogăţie).

Continue reading