Saul participă la omorârea Sfântului Ştefan

     La început comunitatea creştină, Biserica, nu era autonomă, nu era despărţită de iudaism, nu avea un edificiu propriu de cult, de aceea primii creştini se adunau încă la sinagogile din Ierusalim. Aici domnea o credinţă mesianică nouă şi necunoscută până atunci, domnea o mare iubire frăţească, ce se exterioriza prin acele agape ale comunităţii şi mai ales prin cultul lui Isus.

Continue reading

Isus la doisprezece ani

Evanghelistul Luca ne relatează că era vremea Paştelui şi Isus mergea cu părinţii săi în pelerinajul anual la Templul din Ierusalim. Cu această ocazie el trebuia să se întâlnescă şi cu învăţătorii Legii pentru a-şi întregi educaţia religioasă şi să-şi testeze cunoştinţele răspunzând întrebărilor lor. Învăţătorii Legii erau oameni care aveau alte meserii, atunci când nu învăţau în Templu ca voluntari.

Continue reading