Tipuri de personalitate

Descoperirea tipului de personalitate căruia îi aparținem conduce la descoperirea Sinelui sau Esenței noastre care este un proces îndelungat, dar mai întâi este o cale foarte sigură de acces la subconștientul nostru: ”ne dă posibilitatea de a ne înțelege rănile și recompensele pe care le așteptăm și ne arată ce putem face pentru a ne vindeca și transforma spiritual” (Don Richard Riso, Russ Hudson, Înțelepciunea Eneagramei).

Continue reading