Arhanghelul Rafael îl însoţeşte pe Tobia

 

       În urma orbirii şi din cauza binefacerilor ce le făcea, Tobia a devenit sărac. De aceea, s-a gândit să-l trimită pe fiul său la Ragheş, în Medina, ca să scoată o sumă de bani (zece talanţi de argint) pe care îi împrumutase demult lui Gabael, un om din tribul său. Calea era lungă, de aceea, Tobia şi-a căutat un tovarăş de drum. Ieşind din casă cu acest gând, a găsit un tânăr frumos care stătea încins şi pregătit pentru călătorie. Era Arhanghelul Rafael, dar Tobia nu ştia că este înger. Au intrat amândoi în casă şi tatăl l-a întrebat dacă ar voi să-l însoţească pe fiul său la Ragheş. Tânărul a răspuns: „Îl voi duce pe fiul tău sănătos până acolo şi-l voi aduce sănătos înapoi”. Tatăl le-a zis: „Mergeţi cu bine! Dumnezeu să fie cu voi în călătorie şi îngerul să vă însoţească!”

 

Continue reading

Tobia

Vechiul Testament ne relatează că israeliţii din regatul de nord numit Regatului lui Israel, au fost îndemnaţi de Dumnezeu să renunţe la viaţa pe care o duceau pentru că se închinau zeilor, duceau o viaţă desfrânată şi îşi făceau nedreptăţi unii altora. Dar ei nu au ascultat, de aceea Domnul i-a părăsit. Salmanasar, regele Asiriei, a năvălit asupra lor cu o armată numeroasă şi a asediat capitala Samaria. După o asediere de trei ani, Salmanasar cucereşte cetatea iar pe locuitori îi duce în Asiria, ca robi. Astfel i-a sfârşit Regatul lui Israel în anul 722 î. C. Din israeliţii duşi în robia asiriană, puţini s-au mai întors în patria lor. Regatul lui Israel nu s-a mai ridicat niciodată  (Cf. 2Regi).

Continue reading