Isus i se arată lui Toma

     Biblia ne relatează că în prima zi a săptămînii, adică în ziua Învierii sale, Isus, s-a arătat apostolilor săi, dintre aceștia lipsind Toma zis Geamănul. Dar după opt zile, Isus, se arată din nou apostolilor și Toma era cu ei:

     ”Însă Toma, unul dintre cei doisprezece, care se numea „Geamănul”, nu era cu ei când a venit Isus. Aşadar, ceilalţi discipoli i-au spus: „L-am văzut pe Domnul!” Dar el le-a zis: „Dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor şi nu-mi voi pune degetul în semnul cuielor şi nu-mi voi pune mâna în coasta lui, nu voi crede”.

Continue reading