Isus i se arată lui Toma

     Biblia ne relatează că în prima zi a săptămînii, adică în ziua Învierii sale, Isus, s-a arătat apostolilor săi, dintre aceștia lipsind Toma zis Geamănul. Dar după opt zile, Isus, se arată din nou apostolilor și Toma era cu ei:

     ”Însă Toma, unul dintre cei doisprezece, care se numea „Geamănul”, nu era cu ei când a venit Isus. Aşadar, ceilalţi discipoli i-au spus: „L-am văzut pe Domnul!” Dar el le-a zis: „Dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor şi nu-mi voi pune degetul în semnul cuielor şi nu-mi voi pune mâna în coasta lui, nu voi crede”.

Continue reading

Isus i se arată apostolului Toma


În seara când Isus s-a arătat ucenicilor, apostolul Toma, zis Geamănul, nu era cu ei. Când Toma s-a întors, ceilalţi ucenici i-au spus că Isus li s-a arătat. Toma nu a vrut să creadă spunând: „Dacă nu voi vedea în mâinile lui semnele cuielor, şi dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor, şi dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede” (In 20, 25).

Continue reading